22S16按钮开关系列

返回列表

22S16-170/211/271/311/371

22S16-170/211/271/311/371

22S16按钮开关

 • 操作类型: 信号灯,自复按钮,自锁按钮
 • 头部形状: 平面
 • 触点形式: 无触点,1NO+1NC,2NO+2NC
 • 安装方式: 焊线型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: 其他
22S16-631/631H/632/632H/7

22S16-631/631H/632/632H/7

22S16按钮开关

 • 操作类型: 钥匙钮
 • 头部形状: 长方形
 • 触点形式: 
 • 安装方式: 螺丝型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 不带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: IP67
22S16-621/621H/622/622H/7

22S16-621/621H/622/622H/7

22S16按钮开关

 • 操作类型: 钥匙钮
 • 头部形状: 方形平头
 • 触点形式: 2NO+2NC
 • 安装方式: 焊线型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 不带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: IP67
22S16-611/611H/612/612H/7

22S16-611/611H/612/612H/7

22S16按钮开关

 • 操作类型: 钥匙钮
 • 头部形状: 平面
 • 触点形式: 1NO+1NC,2NO+2NC
 • 安装方式: 焊线型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 不带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: IP67
22S16-512/512R/512L/512H

22S16-512/512R/512L/512H

22S16按钮开关

 • 操作类型: 自复按钮,自锁按钮
 • 头部形状: 长方形
 • 触点形式: 1NO+1NC,2NO+2NC
 • 安装方式: 焊线型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: IP67
22S16-412/42H

22S16-412/42H

22S16按钮开关

 • 操作类型: 自复按钮
 • 头部形状: 方形高位
 • 触点形式: 1NO+1NC,2NO+2NC
 • 安装方式: 焊线型
 • 头部颜色: 
 • 是否带灯: 带灯
 • 工作电压: 
 • 外壳材料: 
 • 保护等级: IP67
 • 首页
 • 1
 • 2
 • 下一页
 • 末页
 • 210
 • XMS科技有限公司
  电话:+86-755-27278887